Centrale verwarming

Lekkage aan het circuit van de centrale verwarming komt meestal aan het licht na het uitvallen van de brander van de CV.

In vele gevallen betreft dit slechts een miniem waterverlies en zijn moeilijk op te sporen. In een gemiddelde woning betekent een drukverlies van 1 bar slechts een waterverlies van 500ml. Indien u slecht 1 keer per maand uw ketel dient bij te vullen, kan het betekenen dat er slechts een verlies is van 1ml per uur.

Voor een lekdetectie op de installatie van de centrale verwarming wordt gebruik gemaakt van volgende technieken:   

  • thermografische / infrafrood controle
  • druktesten
  • traceergastesten of ultrasone testen

Thermografische / infrarood controle

Deze camera maakt een warmtebeeld op waardoor we onder meer de ligging van de leiding/afvoerleiding kunnen opsporen en eventueel warmte-/waterverlies rond leidingen kunnen opmerken.

Bekijk deze techniek

Druktest

Druktesten worden gebruikt om na te gaan hoeveel verlies er optreedt binnen welke tijdspanne alsook om na te gaan welke leiding er precies lekt. 

Bekijk deze techniek

Traceergastest

Bij een traceergastest wordt een niet-schadelijk gas toegevoegd aan de leiding en sijpelt door de lekken. 

Bekijk deze techniek

Ultrasone test

Een ultrasoon is een zeer gevoelige microfoon dat is afgesteld op de frequenties van het geluid van de waterlekkage, want bij een lekkage komt er eveneens geluid vrij (lek-ruis).

Bekijk deze techniek