Drukleidingen

Lekkage aan drukleidingen zorgt voor een constant waterverbruik. In vele gevallen, in het bijzonder bij ondergrondse leidingen, wordt een lekkage pas opgemerkt bij het ontvangen van de waterfactuur...

Door de verschillende soorten leidingen kan het opsporen van een exacte locatie van de lekkage moeilijk zijn. Door ommanteling bij de nieuwe soorten van leidingen (Henco, Wicu,…) kan de schade en overlast zich zeer ver voordoen van de oorzaak aangezien het water de weg van de leiding volgt.

Voor lekkage aan drukleidingen werken we voornamelijk met:

  • traceergastesten
  • druktesten
  • ultrasone testen
  • camera-inspectie

Traceergastest

Bij een traceergastest wordt er een niet-schadelijk gas toegevoegd aan de leiding en het gas sijpelt door de lek uit de leiding.

Bekijk deze techniek

Druktest

Druktesten worden gebruikt om na te gaan hoeveel verlies er optreedt binnen welke tijdsspanne alsook om na te gaan welke leiding er precies lekt. 

Bekijk deze techniek

Ultrasone test

Een ultrasoon is een zeer gevoelige microfoon dat is afgesteld op de frequenties van het geluid van de waterlekkage, want bij een lekkage komt er eveneens geluid (lek-ruis).

Bekijk deze techniek

Camera-inspectie

Dit is een efficiënte manier om de riolering en afvoerleiding te onderzoeken zonder nutteloos breekwerk te moeten uitvoeren. 

Bekijk deze techniek